Varningar per postnummer

Ange postnummer här

Våra stormcentraler

Varningar för underkylt regn för Gotlands län

Alla
Varningar för oväder
Väderinformation
Gotlands län - Varningar för underkylt regn
Europe - Alle WarnungenKartan omfattar en översikt med alla varningar om underkylt regn för Gotlands län. I diagrammet syns det på vilka orter eller inom vilka områden i Gotlands län man måste räkna med underkylt regn. Med underkylt regn menas regn som omedelbart fryser på en frusen yta.

Varningarna delas in i två typer - förvarningar och akuta varningar. Förvarningar om underkylt regn utfärdas när det kan väntas underkylt regn i Gotlands län, men dess intensitet, riktning och/eller varaktighet fortfarande kan ändras. Den akuta varningen om underkylt regn delas i sin tur upp i tre nivåer: På orange varningsnivå måste man räkna med lätt, på röd varningsnivå måttligt och på violett varningsnivå, den högsta, avsevärda hinder p.g.a. underkylt regn i Gotlands län.

Eftersom faran med underkylt regn inte är omedelbart synlig för blotta ögat, är de detaljerade och tillförlitliga prognoserna för underkylt regn mycket viktiga, i synnerhet för trafiksituationen på motorvägar och andra vägar, trafikanterna på dessa, samt dem som ansvarar för sandning/saltning i Gotlands län. Vid underkylt regn ska absolut försiktighet beaktas på vägarna i Gotlands län!