Våra stormcentraler

Varningar för underkylt regn för Europa

Alla
Varningar för oväder
Väderinformation
Europa - Varningar för underkylt regnKartan omfattar en översikt med alla varningar om underkylt regn för Europa. I diagrammet syns det på vilka orter eller inom vilka områden i Europa man måste räkna med underkylt regn. Med underkylt regn menas regn som omedelbart fryser på en frusen yta.

Varningarna delas in i två typer - förvarningar och akuta varningar. Förvarningar om underkylt regn utfärdas när det kan väntas underkylt regn i Europa, men dess intensitet, riktning och/eller varaktighet fortfarande kan ändras. Den akuta varningen om underkylt regn delas i sin tur upp i tre nivåer: På orange varningsnivå måste man räkna med lätt, på röd varningsnivå måttligt och på violett varningsnivå, den högsta, avsevärda hinder p.g.a. underkylt regn i Europa.

Eftersom faran med underkylt regn inte är omedelbart synlig för blotta ögat, är de detaljerade och tillförlitliga prognoserna för underkylt regn mycket viktiga, i synnerhet för trafiksituationen på motorvägar och andra vägar, trafikanterna på dessa, samt dem som ansvarar för sandning/saltning i Europa. Vid underkylt regn ska absolut försiktighet beaktas på vägarna i Europa!