Våra stormcentraler

Varningar för storm/orkan för Europa

Alla
Varningar för oväder
Väderinformation
Europa - Varningar för storm/orkanKartan omfattar en översikt över alla storm- eller orkanvarningar för Europa. I diagrammet syns det på vilka orter eller inom vilka områden Europa man måste räkna med storm eller orkan.

Varningarna delas in i två typer - förvarningar och akuta varningar. En stormförvarning för Europa utfärdas när sannolikheten för en storm Europa är hög, men dess intensitet, riktning och/eller varaktighet fortfarande kan ändras. Akuta stormvarningar utfärdas på 3 varningsnivåer (orange, röd, violett) som beror på de förväntade vindbyarnas intensitet.

De detaljerade och tillförlitliga prognoserna inför dessa storm- eller orkanhändelser är mycket viktiga, i synnerhet för byggbranschen, jord- och skogsbruk, försäkringsbolag och evenemangsarrangörer Europa.