Våra stormcentraler

Alla varningar för Europa

Alla
Varningar för oväder
Väderinformation
Europa - Alla varningarÖversiktskartan omfattar en sammanfattning av alla ovädersrisker eller ovädersvarningar, samt nyttiga väderanvisningar för Europa. På kartan ser man vilka orter eller vilka områden i Europa för vilka det kan väntas oväder, som t.ex. storm/orkan, skyfall, kraftigt snöfall, åska eller underkylt regn. Dessutom syns det på överblicken var man måste räkna med extrema temperaturer eller väghalka.

Det finns två typer av ovädersvarningar: förvarningar och akuta varningar. Förvarningar utfärdas upp till 48 timmar i förväg när sannolikheten för oväder i Europa är hög, men dess intensitet, riktning och/eller varaktighet fortfarande kan ändras. Vid akuta varningar anses det säkert att en naturolycka kommer att inträffa. Man skiljer därvidlag mellan tre nivåer: Orange varningsnivå står för medelkraftigt oväder, den röda varningsnivån står för kraftigt oväder och den violetta, högsta, varningsnivån för extremt kraftigt oväder.